Bottle Beer

Bud Light  5


Miller Lite  5


Michelop Ultra  5


Bell Two Hearted  6


Gypsy Queen of Swords Cider  6


Bearded Iris: Homestyle IPA  7


Singha :Thai Beer  7


Kirin Lite: Japanese Beer   7


Hite Beer: Korean Beer  7

 

Draft Beer (20 oz)

Yazoo: Daddy O Pilsner  8


Jackalope: Thunder Ann  8


Seasonal Beer  8


Sapporo  10
 

Kirin Lite, Japanese Beer

7

Hite , Korean Beer

7

Singha, Thai Beer

7

spicy (*)
raw fish (**)
raw fish & spicy (***)

V:1.1. MV: Winter 22.1/2.10