Bottle Beer

Bud Light  5


Miller Lite  5


Michelop Ultra  5


Bell Two Hearted  6


Gypsy Queen of Swords Cider  6


White Claw Hard Seltzer  6


Bearded Iris: Homestyle IPA  7


Singha :Thai Beer  7


Kirin Lite: Japanese Beer   7


Hite Beer: Korean Beer  7

 

Draft Beer (20 oz)

Yazoo: Daddy O Pilsner  8


Jackalope: Thunder Ann  8


Seasonal Beer  8


Sapporo  10
 

Beer