top of page

Bottle Beer

Bud Light  5


Miller Lite  5


Michelop Ultra  5


Bell Two Hearted  6


Gypsy Queen of Swords Cider  6


Bearded Iris: Homestyle IPA  7


Singha :Thai Beer  7


Kirin Lite: Japanese Beer   7


Asahi: Japanese Beer  7

 

Draft Beer (20 oz)

Yazoo: Daddy O Pilsner  8


Jackalope: Thunder Ann  8


Seasonal Beer  8


Sapporo  10
 

Kirin Lite, Japanese Beer

7

Asahi , Japanese Beer

7

Singha, Thai Beer

7

bottom of page